Sommarandakter

Välkommen till andakt varje söndag kl.11.00 under juni-augustii Triangelkyrkans café.

Språkcafé för kvinnor åter i höst

Välkommen till spåkcafé för kvinnor onsdagar kl.18.30-20.00

Onsdagssamling åter i augusti

Välkommen till en samling med samtal, fika och gemenskap.

Bön och ljuständning onsdagar, åter i augusti

Varmt välkommen till samtal, ljuständning och bön onsdagar jämna veckor kl.18.00