Välkommen till gudstjänst söndag 19/9 kl.11.00
Pehr Hellberg predikar.