Varmt välkommen till samtal, ljuständning och bön onsdagar jämna veckor kl.18.00