Mellan 30/6-4/8 är det sommarandakter kl.11.00 i Triangelkyrkans cafévåning.
Välkomna!