Välkommen till gudstjänst 23/2 kl.11.00.
Pehr Hellberg predikar och gospelmässa under ledning av Maria Sandell.
Söndagsskola för alla barn och efteråt är alla varmt välkomna på kyrkfika.