Kom och sjung med oss!

Köräventyret – barnkör från årskurs 1 till årskurs 4
Köräventyrets främsta fokus är att genom körsång utveckla barns musikalitet och kreativitet, få dem att uppleva glädje och gemenskap och att fyllas av framtidstro och livskraft.

Tider: torsdagar kl. 17.00-18.00, årskurs 1-4
Plats: Triangelkyrkan, Stockholmsvägen 18, Enskede (T-bana Sandsborg)
Avgift:  650 kronor per termin

Körledare är Maria Sandell. För anmälan eller om du har frågor, mejla till Marie Cato som finns med som hjälpledare.