Köräventyret övar torsdagar kl.17.00-18.00 och är för årskurs 1-4.

Körledare är Maria Sandell. Köräventyrets främsta fokus är att genom körsång utveckla barns musikalitet och kreativitet, få dem att uppleva glädje och gemenskap och att fyllas av framtidstro och livskraft.

För anmälan och information mejla gärna  marie.cato@hotmail.com