Varmt välkommen till vår öppna kyrka för enskild andakt, ljuständning och bön.
Onsdagar kl.18-19