Välkommen till en stund av stillhet, nattvard, bön och lovsång.